Main Page Sitemap

Most viewed

One choice YOU make can change everythi.M "Bedazzling brick-breaking" "Jet Ball takes all the past successes and failures of the brick-breaking genre and establishes a new standard, shattering the bricks of its predecessors." m "Jet Ball is an Breakout fans..
Read more
Image to PDF Converter, document Printer SDK, it can edit contents and other elements of PDF, create PDF from other file formats, such as MS Word, PowerPoint, Excel and TXT, and save PDF in image formats like EMF, BMP, WMF..
Read more
It was founded by three ex-Activision game execs - vice president Scott Lahman, creative director Zachary Norman, and Austin Murray who inbetween Activision and jamdat worked with US operator Sprint.When Ngame moved into the WAP market in early 2000, we..
Read more

K8n neo4 platinum manual


k8n neo4 platinum manual

Opt pro poádek a pro ty, kteí jet nejsou v obraze, následuje tabulka shrnující specifikace jednotlivch model rodiny nForce4.
Mjte tedy na pamti, e na standardních hodnotách nebyly samozejm s touto deskou v kombinaci s rznmi procesory naprosto ádné problémy.
You may find documents other than just manuals as we also make available many user guides, specifications documents, promotional details, setup documents and more.
Zejm z tohoto dvodu se posléze objevily desky, které a nebyly vybavené ipovou sadou nForce 4 SLI, tak na sob obsahovaly pímo 2 sloty PCIe 16x (ale jeliko nelo o ipovou sadu, která by mla certifikován reim SLI, bylo zde rozdílné rozdlení PCIe linek, kdy.Monosti nastavení jsou zde, jak je u desek MSI zaloench na ipovch sadách z rodiny nForce4, opt nadstandardní (na minule testovanou desku DFI lanpartyUT NF4 Ultra-D ale pesto nemají).MSI K8N Neo3 a XGP u desky, biostar NF4UL-A9.Jestlie hledáte stabilní, vkonn a finann nenáron vstup do svta PCIe a socketu 939, tak myslím, e základní deska MSI K8N Neo4 zcela splní tyto kritéria.That still leaves two PCI Express lanes to spare, but curiously, the K8N Neo4 Platinum/SLI doesn't feature any PCI-E x1 slots.Testy procesoru Testy grafiky PCMark02 Far Cry PCMark04 Unreal Tournament 2004 Encoding - DivX.21 Doom 3 Pevod WAV na OGG Aquamark 3 Pevod WAV na MP3 3DMark2001 Komprese WinRAR.41 3DMark03 cpumark99 3DMark05 Science Mark.0 - Cipher Bench Cinebench2003 SuperPI (4M /.Navíc jak si mete vimnout na pedelém obrázku, je tento slot PCIe 4x "oteven co znamená, e vnitní dráka obsahující svorky není na stran smrem ku stedu desky pepaena, ale je otevena.To bylo zjitní maximální moné frekvence FSB, piem vsledná frekvence procesoru byla pod jeho standardní hodnotou.MSI DigiCell Tato utilita vám poskytne pehled a správu nad vemi ostatními nainstalovanmi utilitami MSI.MSI K8N Neo4 je základní deska zaloená na základní verzi nForce4 (tedy bez dalího znaení která se od varianty Ultra lií pouze diskovm adiem sata první generace (narozdíl od sata II) a nenajdeme tu funkci sex crack la plata ActiveArmor (blií info o této funkci najdete zde ).
Opt je vhodné zmínit fakt, e jsou zde zobrazované aktuální reálné frekvence procesoru a pamtí (co je u MSI zvykem).
Jet pro ilustraci následují náhledy na diagnostickou utilitu cpu-Z pi petaktovanch stavech.
Nelo vak o ojedinlou záleitost, která by se vztahovala jen k tomuto kusu, jeliko jak jsem pátral po zahraniních diskuzních fórech, tak se tento problém opravdu hromadn vyskytuje.
Nyní se vak u od teorie pesume k samotné základní desce.
Pokud jde o evidentn aktivní Power on Agent, tak ta je souástí samotného softwaru DigiCell a jedná se o konfiguraci spoutní aplikací dle vaeho nastavení a naplánování.Kdy u je e o petaktování, tak na desce opt naleznete místo klasického jumperu na vymazání pamti cmos malé tlaítko, které tuto funkci zastane mnohem elegantnji a hlavn rychleji.Expansion slots 2 PCI Express x16 3 32-bit/33MHz PCI, memory 4 184-pin dimm sockets, maximum of 4GB of unbuffered DDR400/333/266 sdram.V kadém pípad je petaktování jet moné v prostedí Windows napíklad petaktovávací utilitou ClockGen, kterou se bez problém dostanete na poadované hodnoty, jako u kterékoli jiné desky, blíe toto ale ji rozebírat nebudu a zvdavce odkái na tvrtou kapitolu tohoto lánku.Pokud bios umooval njaké nadstandardní ladní, byly hodnoty ponechány na Auto.Vet zakonuje záslepka I/O konektor a manuál vetn instalaního CD a diskety s ovladai pro raid.Co ale neme samozejm díky pouité ipové sad chybt, jsou monosti konfigurace raid polí pevnch disk.Hned nad ním se nachází jeden slot PCIe 1x a nad ním slot PCIe 4x (co je prvn, co se s tímto slotem u námi testované desky setkáváme).Petaktoval jsem jej bez sníení násobie na vslednou frekvenci 2480 MHz piem FSB bylo 248 MHz, co je v podstat stejn vsledek jako v minulém pípad s deskou DFI.Pokud jde o pídavné ipy, které roziují monosti ipové sady, jde v tomto pípad spíe o podprmr (naleznete zde jen základní funkce, bez kterch si nelze souasnou základní desku pedstavit - audio, LAN).
Sitemap